Studia przez Internet?

nauka

Jeszcze do niedawna studiowanie przez Internet nie było możliwe. Obecnie wiele uczelni coraz częściej umożliwia taką formę nauki na studiach wyższych. Z kursów internetowych korzystają głównie osoby, które nie mają możliwości studiowania w tradycyjnej formie. Są to głównie doszkalający się pracownicy, osoby wychowujące małe dzieci itp. Mimo że studia przez Internet nie wyprą tradycyjnych studiów, warto poznać zalety i wady tej formy studiów.

Samodyscyplina to podstawa

To prawda. Kursy przez Internet nie są dla każdego. Jeśli ktoś ma problemy z organizacją swojego czasu i brakuje mu samodyscypliny, to taka forma kształcenia nie jest dla nich. W studiowaniu przez Internet ważna jest nauka, ale istotne są również ściśle określone terminy zaliczana kolejnych etapów kursu. Jeśli zapomnimy podejść do egzaminu, nikt nam nie pójdzie na rękę i nie wyznaczy dodatkowego terminu. Poza tym warto wspomnieć, że ważne są odpowiednie warunki techniczne, czyli przede wszystkim dobre łącze. Jeśli będziemy mieli słaby Internet, który często przerywa, zdanie egzaminu czy zaliczenie jakiegoś przedmiotu będzie sprawiało ogromny problem.

Pozytywne strony kursów internetowych

Do najważniejszych zalet studiowania przez Internet zaliczyć można wygodę. Uczymy się w swoim tempie, w sprzyjających warunkach. To dla niektórych bardzo istotna korzyść. Nie każdy lubi integrować się z grupą, a to jest nieuniknione w przypadku chodzenia na wykłady czy inne zajęcia. Niektórzy wolą wziąć laptopa i pouczyć się w bibliotece, na łonie natury czy też w ulubionej kafejce. Co więcej, można uczyć się i zdawać egzaminy o dowolnej porze dnia i nocy. Niektórzy najchętniej robią to z rana, a innym najbardziej odpowiada późna pora nocna. Kolejna zaleta to mobilność, czyli możliwość przebywania w różnym zakątku w kraju, a nawet za granicą, nie tracąc przy tym łączności i możliwości zaliczania czy nauki kolejnych przedmiotów.

Studiowanie przez Internet jest więc doskonałą formą nauki, ale przed podjęciem decyzji o kształceniu się przez taką formę, należy dobrze zastanowić się, czy mamy do tego odpowiednie predyspozycje. Obecnie w Polsce studia online dostępne są m.in. na takich szkołach wyższych, jak:

  • Polski Uniwersytet Wirtualny
  • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
  • Akademia Finansów i Biznesu VISTULA