Jak napisać CV?

Curriculum vitae (w skrócie CV) to dokument pisany przez osoby, które poszukują pracy. Przybiera on formę życiorysu, ponieważ uwzględniamy w nim cały nasz „przebieg życia”, głównie zawodowego i edukacyjnego. Głównym celem CV jest przedstawienie ścieżki zawodowej w przejrzysty i uporządkowany sposób. Dzięki temu przyszły pracodawca dowie się wielu cennych informacji o kandydacie. Jak poprawnie napisać CV? Oto kilka wskazówek:

1. Informacje zawarte w CV powinny być zgodne z prawdą. Ważne jest także to, aby pisać na temat. W dokumencie zawieramy takie informacje, które bezpośrednio nawiązują do stanowiska, o jakie się ubiegamy. Ważne są krótkie i rzeczowe informacje. Pamiętajmy, że CV nie jest wypracowaniem. Przybiera formę blokową, tzn. w dwóch kolumnach zawiera się najważniejsze informacje o osobie ubiegającej się o pracę. Z tego względu CV przypomina w pewnym sensie kwestionariusz.

2. Informacje podstawowe, takie jak imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, zawsze podajemy na początku. Dobrze byłoby podać adres e-mail, w którego nazwie będzie zawarte nasze imię i nazwisko, a nie nazwa maila typu buziaczek@ itp. Najlepiej stworzyć sobie nową pocztę.

3. Daty dobrze byłoby zapisywać cyframi arabskimi, są najbardziej czytelne. Całą ścieżkę zawodową i edukacyjną najlepiej wymienić w kolejności od ostatniego zatrudnienia, tzn. najbardziej aktualnego do najwcześniejszego. Pamiętajmy nie tylko o ukończonych szkołach, ale także o praktykach, stażach itp. UWAGA! Pisząc o ukończonych szkołach, zaczynamy od szkoły średniej lub technikum. Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola sobie darujemy 🙂

4. Pisanie na temat. W CV zawrzyj tylko te informacje, które bezpośrednio wiążą się ze stanowiskiem, o które się starasz. Pracodawca nie będzie chciał czytać w CV o naszych wadach i zaletach. Takie informacje najlepiej zawrzeć w liście motywacyjnym. W CV zawieramy informacje czysto zawodowe.

5. Języki. Znajomość języków obcych określamy odpowiednim poziomem, a mianowicie:

Początkujący
A1 – Beginner
A2 – Pre-Intermediate

Średniozaawansowany
B1 – Intermediate
B2 – Upper-Intermediate

Zaawansowany
C1 – Advanced
C2 – Proficient

6. Pozostałe informacje, o których warto wspomnieć w CV to:

  • umiejętność obsługi komputera
  • posiadanie prawa jazdy
  • przebyte szkolenia i kursy

5. Życiorys powinien przybrać czytelną i przejrzystą formę. Pamiętajmy, aby dobrać prostą czcionkę, niewielkiej wielkości, z zachowaniem odpowiednich odstępów między poszczególnymi wersami itp. Aby CV było czytelne, warto napisać je na 1 stronie, ewentualnie na 2.

6. Coraz częściej do CV załączane jest zdjęcie. Czasami wymagają tego sami pracodawcy. Warto zadbać o to, by zdjęcie było profesjonalne, tzn. wykonane przez fotografa. Wówczas będziemy bardziej wiarygodni dla potencjalnego przyszłego szefa.

7. Na końcu zapisujemy klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Jest to wymagane przez pracodawców. Jeśli nie podamy takiej informacji, nasze CV może nie zostać rozpatrzone.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

CV piszemy na komputerze i przed wydrukiem czytamy je jeszcze kilka razy w celu wychwycenia ewentualnych błędów, literówek. Następnie wkładamy je do koszulki na dokumenty i najlepiej do teczki, aby się nie pobrudziło, nie zgniotło.