Najczęstsze błędy w Curriculum Vitae

curriculum vitae

CV jest dokumentem, który daje nam przepustkę do podjęcia wymarzonej pracy. Jeśli CV zainteresuje potencjalnego pracodawcę, zwiększa się nasza szansa na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Warto więc zadbać o to, aby CV było przygotowane w staranny sposób i nie zawierało rażących błędów. Jakich? O tym w poniższym artykule.

Najczęstsze błędy w CV

1. Niepełne lub niepoprawne dane

Dane w Curriculum Vitae, zwłaszcza te kontaktowe, to ważne informacje dla pracodawcy, dlatego ważne jest, aby nie zawierały błędów, jeśli zdecyduje się on na skontaktowanie się z interesującym go kandydatem. Najważniejsze oprócz imienia i nazwiska są takie dane jak numer telefonu oraz adres e-mail. Jeśli ktoś nie poda daty urodzenia czy stanu cywilnego, nic takiego się nie stanie.

2. Błędy ortograficzne

Błędy interpunkcyjne, leksykalne czy składniowe nie są rażącymi błędami językowymi. Jeśli ktoś użyje złego słowa w danym kontekście nie będzie to raziło pracodawcy, prawdopodobnie nie zwróci on nawet na to uwagi. Inaczej jest w przypadku błędów ortograficznych. Te rzucają się w oczy i mogą od razu zdyskwalifikować takiego kandydata… Pracodawca uzna, że ma do czynienia z osobą niewykształconą (zwłaszcza jeśli szuka kogoś do pracy biurowej itp.) i zrezygnuje z dalszego przeglądania CV. Warto więc przed wysłaniem CV poprosić kogoś o sprawdzenie błędów.

3. Niestaranna forma

CV musi być przygotowane w odpowiedniej formie. Przede wszystkim warto zadbać o to, aby mieściło się na jednej stronie i zawierało tylko konkretne informacje. W ten sposób będzie czytelne i przejrzyste. Kolejna uwaga – informacje powinny być pogrupowane, tzn. przyporządkowane do odpowiedniej kategorii. W rubryce „wykształcenie” wpisujemy drogę edukacyjną zaczynając od szkoły średniej, w „doświadczeniu” wpisujemy drogę zawodową itd. To także pozytywnie wpłynie na odbiór dokumentu przez pracodawcę.

4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych

Taka informacja musi być umieszczona na dole CV. Jeśli się nie pojawi, pracodawca nawet nie zerknie na dokument. Wzór klauzuli jest następujący:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).