Umowa najmu. Co powinna zawierać?

Podjęcie decyzji o wynajęciu mieszkania, pokoju lub stancji na studiach, wymaga zawarcia umowy najmu pomiędzy właścicielem mieszkania a osobą wynajmującą lokal. Dzięki umowie najmu każda ze stron wie, jakie ma prawa i obowiązki, co pozwala uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. Umowa najmu powinna być sporządzona na piśmie i zawierać następujące elementy:

 • dane personalne dwóch stron umowy (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr dowodu, numer kontaktowy) oraz dokładny adres i opis lokalu mieszkalnego (powierzchnia, liczba pokoi, wyposażenie itp.). Informacje związane z wyposażeniem mieszkania zazwyczaj dołączone są do umowy w formie załącznika
 • cel wynajęcia mieszkania, np. wynajęcie lokalu na cele mieszkaniowe, biurowe itp.
 • czas najmu oraz termin wypowiedzenia
 • wysokość czynszu i kaucji oraz dokładny termin i sposób uiszczania opłat, także za media
 • protokoły zdawcze i odbiorcze liczników
 • szczegółowe określenie praw i obowiązków dwóch stron
 • podpisy wynajmującego i najemcy, bez nich umowa jest nieważna

W umowach często pojawia się zapisek dotyczący stanu wynajmowanego lokalu, tzn. osoba wynajmująca lokal powinna oddać go w stanie, w jakim zastała go w dniu jego wynajęcia. Poza tym, należy zdawać sobie sprawę z tego, że właściciel może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli wynajmujący:

 • w sposób świadomy dewastuje lokal
 • często zakłóca ciszę i porządek w mieszkaniu
 • podnajmuje lokal innym osobom
 • zalega z opłatami

Te punkty nie muszą być zawarte w umowie najmu, ponieważ wynikają z kodeksu karnego.

Umowę należy zawierać tylko i wyłącznie z właścicielem mieszkania, w formie pisemnej. Umowy słowne w kwestii wynajęcia mieszkania nie wchodzą w grę. Co więcej, nie powinniśmy wpłacać żadnych dodatkowych opłat w postaci zaliczek itp. Przy podpisywaniu umowy poprośmy o dowód właściciela i sprawdźmy czy jego dane personalne zgadzają się z tymi zamieszczonymi na umowie. Dobrze byłoby zobaczyć akt notarialny oraz numer księgi wieczystej mieszkania. W końcu musimy mieć stuprocentową pewność, że lokal należy do osoby, która podaje się za właściciela mieszkania.