Umowa-zlecenie, czyli najpopularniejsza umowa dla studentów

Umowa-zlecenie, jak sama nazwa wskazuje, polega na tym, że pracodawca zleca studentowi wykonanie określonej pracy, w określonym terminie, w zamian za ustalone wcześniej wynagrodzenie. W kodeksie cywilnym, dokładnie w artykule 734., umowa-zlecenie opisana jest w następujący sposób:

§ 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

§ 2. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa.

Pracodawcy bardzo chętnie zatrudniają studentów na umowę-zlecenie. Dlaczego? Wiąże się to z kwestiami finansowymi, a dokładniej z oszczędnościami dla pracodawcy, który nie musi za taką osobę odprowadzać składek ZUS (zgodnie z przepisami, osoby kształcące się, które nie ukończyły 26 lat, są zwolnione ze składek ZUS).

Charakterystyczne elementy umowy-zlecenie:

  • brak urlopu oraz odpłatności za czas choroby
  • brak opłacania składek ubezpieczeniowych
  • przeważnie większe zarobki niż przy umowie o pracę
  • możliwość pracy zdalnej, co często wiąże się z ciągłą dyspozycyjnością
  • w razie kłopotów, można korzystać z pomocy osób trzecich
  • brak podporządkowania każdej ze stron

Warto dodać, że umowa-zlecenie to umowa cywilnoprawna, dlatego osoby zatrudnione na umowę-zlecenie podlegają przepisom zawartym tylko i wyłącznie w kodeksie cywilnym.